W dniu 23 listopada 2014 roku Penitencjaria Apostolska wydała Dekret o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego, tj. od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku do dnia 2 lutego 2016 roku przez członków instytutów życia konsekrowanego oraz innych wiernych, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) i ofiarować za siebie lub za dusze zmarłych.
Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej jako miejsca, za których nawiedzenie można otrzymać w/w odpust zupełny, w Archidiecezji Białostockiej zostają wyznaczone:

kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w  Białymstoku
kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie
kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie
kaplica  Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny pw. bł.  Bolesławy Marii Lament w Białymstoku
kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
Odpustu dostępują wierni, którzy w tych miejscach publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnej medytacji i zakończą ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.
Osobom konsekrowanym oraz wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Powyższy dekret należy podać do wiadomości wiernych poprzez odczytanie podczas ogłoszeń parafialnych. Wraz z dekretem Penitencjarii Apostolskiej należy go umieścić na parafialnych tablicach ogłoszeń, a także zamieścić na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej i stronach internetowych parafii.

Abp Edward Ozorowski
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI


Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII
Białystok, dnia 5 grudnia 2014 roku
Nr 916/14/A

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska