(krótkie fakty z życia)

Urodziłem się 1 lutego 1958 roku w Ulanowie, obecne województwo podkarpackie, diecezja sandomierska.
Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpiłem w 1977 roku. Po siedmioletnim okresie studiów filozoficznych i teologicznym w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie, przyjąłem święcenia kapłańskie 28 kwietnia 1984 roku.
Pierwsze dwa lata po świeceniach pracowałem jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Pieniężnie.
Następnie wyjechałem na kurs językowy do Irlandii i potem już bezpośrednio na misje na Filipiny.
Po czterech latach pobytu na Filipinach, w Centralnej Prowincji Słowa Bożego, wróciłem do Polski gdzie podjąłem studia licencjackie z teologii pastoralnej  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1993 roku rozpocząłem wykłady z teologii w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie.
Na własną prośbę i za zgoda Rady Prowincjalnej, zdecydowałem się na ponowny wyjazd na misje na Filipiny. W 1995 roku znów byłem na Filipinach, pracując na różnych  parafiach a także jako wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Tagaytay City.
W roku 2003 wróciłem na stałe do Polski.
Po roku pracy jako wikariusz w parafii w Pieniężnie, zostałem mianowany proboszczem tejże parafii. Przez 9 lat sprawowałem tę funkcję duszpasterską na świętej ziemi warmińskiej.
W 2013 roku, na prośbę O. prowincjała, Andrzeja Danilewicza, SVD zgodziłem się objąć urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w Kleosinie.
Z nadzieją i optymizmem oczekuje na moją kolejną przygodę duszpasterską, tym razem na Ziemi Podlaskiej. Kieruję się w życiu dewizą, że to, co najlepsze jest ciągle przede mną.
 
W miłości Słowa Bożego
  O. Franciszek Martyna, SVD

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska