Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

 

 

 

 •  Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).
  Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą: metrykę chrztu (nie starszą jak trzy miesiące przed datą ślubu); dowody osobiste.
  Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

 

 • Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w:

  Naukach przedmałżeńskich
  Spotkaniach w poradni rodzinnej

 

 • WYMAGANE DOKUMENTY:
   
  Dowód osobisty 
  Metryka chrztu św., z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania (metryka chrztu nie może być starsza niż trzy miesiące) 
  Jeżeli narzeczony lub narzeczona jest wdowcem, wymagany jest akt zgonu współmałżonka 
  Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej – jeżeli taką ukończyli. 
  Jeżeli jest to ślub konkordatowy, należy przynieść zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, narzeczonego lub narzeczonej, o stanie wolnym. Do USC zgłaszają się obydwoje narzeczeni, nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska