Modlitwa za księdza

Panie Jezu,
Ty kazałeś swoim Apostołom,
by na całym świecie głosili
Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali
i podczas każdej Mszy św.,
aż do Twojego przyjścia,
głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Wiem, Panie,
jak bardzo kochasz swoich kapłanów.
Dziękuję Ci za księdza ...........
Dziękuję za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza,
że rozdaje nam Twoje Ciało.
Niech On będzie kapłanem
według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty.
przytul Go z miłością
jak Jana do swego serca, a my modlitwą
będziemy podtrzymywać Jego ręce.

Źródło:http://malygosc.pl/doc/966826.Margaretka-modlitwa-za-kaplana


Modlitwa parafianina ... za swojego proboszcza !

Panie, najpierw dziękuję Ci, że ci ludzie zgodzili się być naszymi proboszczami, Gdyby przypadkiem wybrali jakiś zawód, żonę i ognisko domowe, bardzo byśmy za nimi tęsknili.
Dzięki Ci, mój Boże, że dałeś im odwagę zaangażować się do Twojej i naszej służby.
Dzięki nim możemy się cieszyć Twoją Obecnością i umierać w pokoju.
Dzięki Ci, Panie, za wady naszych proboszczów: ludzie doskonali źle znoszą słabości innych; ludzie zdrowi gardzą chorymi. Panie,
Ty kalkulowałeś lepiej niż my!
A teraz prosimy Cię o błogosławieństwo w posłudze naszych proboszczów. Spraw, aby wtedy, gdy odnoszą sukcesy nie triumfowali i gdy coś się im nie udaje, nie zniechęcali się. Twoje Królestwo nie polega ani na sukcesie ani na porażce; Ono polega na Miłości. Strzeż więc naszych proboszczów w Swojej Miłości!
Nasi proboszczowie winni być niezwykłymi osobowościami: roztropnymi pedagogami, specjalistami w sprawach rodziny, mistrzami wiedzy i delikatności w konfesjonale. Na spotkaniu z ludźmi kultury winni poprawnie dyskutować na temat najnowszej literatury, i to pod groźbą kompromitacji; będąc z rolnikami winni znać się na sprawach rolnych i innych.
Panie, zapomniałem jeszcze, że na ulicy winni odpowiadać błyskotliwie na wszystkie pozdrowienia, i że w niedzielę winni być mówcami, śpiewakami, muzykami i innymi osobistościami. Spraw, Panie, byśmy oceniali tych uniwersalnych specjalistów w sposób wyrozumiały. Jeśli nasz proboszcz wykona z powodzeniem jedną czwartą wszystkich tych rzeczy, będziemy z niego zadowoleni!
Daj mi, Panie, łaskę życzliwości wobec mojego proboszcza. Nie chciałbym powtarzać, kiedy robi spotkania z kobietami, że rządzi nim płeć, zwana słabą; kiedy jest otyły - że jest nadęty, kiedy jest wychudzony - że gryzą go wyrzuty sumienia. Pozwól mi, Panie, okazywać mu czułość. I strzeż Twojego kapłana w radości. Amen.

Tłum. ks. T. Suchoń

Nabożeństwa

Sprawdź godziny Mszy Świętych

Zobacz

Konto budowy Kościoła

Budujemy nowy Kościół Parafialny w Kleosinie.

Zobacz

Intencje parafialne

Poradnia małżeńska